Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Projekce a příprava staveb

Kontaktní osoba

Ing. Martin Adamuška


Pro úspěšnou realizaci projektu je důležitá kvalitní příprava projektu. Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace šetří investorovi čas při vlastní realizaci projektu a také peníze vynaložené na vlastní realizaci. NWT nabízí služby týmu vlastních projektantů s profesními autorizacemi pozemní stavitelství, elektro a TZB.

Příprava a realizace staveb

NWT nabízí zákazníkům v rámci realizace projektů komplexní služby, které zahrnují zpracování úvodních studií, eko­nomického modelu projektu, zpracování projektové dokumentace ve všech stup­ních, zajištění inženýrské činnosti a po­třebných povolení a rozhodnutí, pomoc při zajištění financování od banky, spolu­financování z fondů EU a vlastní výstavbu na klíč. 

Po dokončení projektu nabízí NWT zajištění komplexního servisu, monitorin­gu, vedení účetnictví a další služby. Velká část prací a služeb je zajišťována přímo pracovníky – NWT má stabilní zkušený tým projektantů, projektových manažerů, stav­byvedoucích, techniků a strojníků.

Vybrané reference: