Projekce a příprava staveb

Kontaktní osoba

Ing. Filip Kopčil

+420 601 575 408
filip.kopcil@nwt.cz

Pro úspěšnou realizaci projektu je důležitá kvalitní příprava projektu. Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace šetří investorovi čas při vlastní realizaci projektu a také peníze vynaložené na vlastní realizaci. NWT nabízí služby týmu vlastních projektantů s profesními autorizacemi pozemní stavitelství, elektro a TZB.

Příprava a realizace staveb

NWT nabízí zákazníkům v rámci realizace projektů komplexní služby, které zahrnují zpracování úvodních studií, eko­nomického modelu projektu, zpracování projektové dokumentace ve všech stup­ních, zajištění inženýrské činnosti a po­třebných povolení a rozhodnutí, pomoc při zajištění financování od banky, spolu­financování z fondů EU a vlastní výstavbu na klíč. Po dokončení projektu nabízí NWT zajištění komplexního servisu, monitorin­gu, vedení účetnictví a další služby. Velká část prací a služeb je zajišťována přímo pracovníky – NWT má stabilní zkušený tým projektantů, projektových manažerů, stav­byvedoucích, techniků a strojníků.

Vybrané reference:

  • FVE Domaželice, ČR (výkon: 999 kWp, rok připojení: 2010)
  • FVE Pozořice, ČR (výkon: 4596 kWp, rok připojení: 2010)
  • BPS Pěčín, ČR (výkon: 1190 kWe, rok připojení: 2011) – www.elga.cz
  • BPS Kameničany, SR (výkon: 999 kWe, rok připojení: 2012) – www.bpsbolesov.sk
  • BPS Žitín, ČR (výkon: 637 kWe, rok připojení: 2012) – www.bpsagrona.cz
  • Skleník Kameničany, SR, (rozloha: 3 ha, rok zahájení provozu: 2014) – www.rajcata.cz
  • Foliovník MSŠZ a VOŠ Opava, ČR (rok zahájení provozu: 2015)
  • Skleník Haňovice, ČR (rozloha: 3 ha, rok zahájení provozu: 2017)

NWT - realizace stavebNWT - vystavba skleniku realizace