Development

Kontaktní osoba

Ing. David Malošík

+420 724 843 076
david.malosik@nwt.cz

Pro úspěšnou realizaci projektu je důležitá kvalitní příprava projektu. Na začátku každého projektu je důležité zpracovat kvalitní zastavovací studii, kterou je nutné odsouhlasit se všemi zainteresovanými stranami a to především s investorem a uživatelem stavby. Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace šetří investorovi čas při vlastní realizaci projektu a také peníze vynaložené na vlastní realizaci. NWT nabízí služby týmu vlastních projektantů s profesními autorizacemi pozemní stavitelství, elektro a TZB.

Development

Nabízené projekční práce a služby:

 • zpracování a návrh zastavovací studie včetně variantních řešení
 • zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, tj. pro územní řízení (DUR), pro stavební řízení (DSP), pro provedení stavby (DPS) a skutečného provedení stavby (DSPS)
 • kompletní inženýrská činnost včetně zajištění zkušebního provozu, kolaudace, získání licence
 • příprava tendrových dokumentací nutných pro získání dotačních titulů
 • kontrola dokumentací akvizičních projektů
 • zpracování projektů pro úspory elektřiny a tepla vč. energetických auditů, průkazů a štítkůIMG_5946
 • autorský dozor, činnost koordinátora BOZP
 • specializace našeho projekčního týmu jsou: skleníkové instalace – skleníky využívající hydroponii – pěstební, bioplynové stanice, peletovací linky, technologické haly a budovy

Vybrané reference (zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, kompletní inženýrská činnost):

 • stovky střešních FVE (2009 – 2013)
 • FVE Černčín, ČR (výkon: 636 kWp,  2010)
 • BPS Uherčice, ČR (výkon: 2000 kWe, 2012)  situační výkres | půdorys
 • pyrolýza Sv. Jan nad Malší, ČR (výkon: 470 kWe,  2013) situační výkres
 • pěstební skleník Kameničany, SR (rozloha: 3 ha, 2013) situační výkres
 • plynofikace kotelny, kompletní výměna otopné soustavy v 13 objektech vč. venkovních teplovodů – areál vojenského útvaru Přáslavice (2013)
 • peletkárna Huštěnovice, ČR (výkon: 2t/h, 2014)
 • pěstební skleníky Haňovice, ČR (rozloha: 3ha, 2016)
 • skleník AGRO Pálava, ČR (rozloha: 4,6 ha, 2015)
 • skleníky Mutěnice, ČR (rozloha: 2,46 ha, 2016)
 • skleník Smržice, ČR (rozloha: 2,4 ha, 2016)