Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
NWT Svět
Aktuality
Tiskové zprávy
Nabídka

Poradenství EU fondy

Kontaktní osoba

Ing. Hana Ragasová


Vznik divize Evropských strukturálních fondů v rámci společnosti NWT je datován ke vstupu České republiky do Evropské unie, kdy divize řešila zejména projekty NWT podporující rozvoj regionální a strukturální politiky České republiky prostřednictvím čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Aktivity divize ES Fondy se v projektovém období 2007 – 2013 postupně rozvíjeli a od roku 2009 se naše divize plně soustředí nejen na interní projekty, ale poskytuje komplexní poradenství a servis v oblasti čerpání dotací z evropských strukturálních fondů a dalších národních dotačních titulů i pro externí klienty.

Náš tým zkušených pracovníků s dlouhodobou praxí v oblasti dotačního poradenství a managementu se pro současné programové období 2014 – 2020 soustředí zejména na dotační tituly z oblasti investičního a průmyslového prostředí jako Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dále z oblasti životního prostředí a úspor energie v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a pro klienty ze zemědělského sektoru zpracováváme žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV). V neinvestičních oblastech naše divize cílí zejména na Operační program Zaměstnanost (OPZ) včetně dotačních titulů zaměřených na zlepšení personální politiky, konkrétně poté dotovaná pracovní místa přes úřad práce, realizaci vnitropodnikových školení a realizaci stáží ve firmách a stáží pro mladé z Fondu dalšího vzdělávání.

iStock_000010392505MediumDivize ES Fondy zajišťuje klientům komplexní servis v každém kroku projektového řízení zahrnující dotační audit, přípravu projektové žádosti, monitoring a přípravu výběrových řízení včetně veškerých administrativních úkonů spojených s těmito jednotlivými činnostmi tak, aby byly beze zbytku naplněny veškeré podmínky poskytnutí dotace a přislíbené prostředky bez krácení a časových prodlev proplaceny v plné výši.

Kontaktujte nás pro nezávaznou schůzku a společně přijdeme na to, kde můžete žádat a kde ušetřit.