Poradenství čerpání fondů EU

Kontaktní osoba

Mgr. Jaroslav Vychodil

+420 606 028 342
jaroslav.vychodil@nwt.cz

Vznik divize Evropských strukturálních fondů v rámci společnosti NWT je datován ke vstupu České republiky do Evropské unie, kdy divize řešila zejména projekty NWT podporující rozvoj regionální a strukturální politiky České republiky prostřednictvím čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Aktivity divize ES Fondy se v projektovém období 2007 – 2013 postupně rozvíjeli a od roku 2009 se naše divize plně soustředí nejen na interní projekty, ale poskytuje komplexní poradenství a servis v oblasti čerpání dotací z evropských strukturálních fondů a dalších národních dotačních titulů i pro externí klienty.

Náš tým zkušených pracovníků s dlouhodobou praxí v oblasti dotačního poradenství a managementu se pro současné programové období 2014 – 2020 soustředí zejména na dotační tituly z oblasti investičního a průmyslového prostředí jako Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dále z oblasti životního prostředí a úspor energie v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a pro klienty ze zemědělského sektoru zpracováváme žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV). V neinvestičních oblastech naše divize cílí zejména na Operační program Zaměstnanost (OPZ) včetně dotačních titulů zaměřených na zlepšení personální politiky, konkrétně poté dotovaná pracovní místa přes úřad práce, realizaci vnitropodnikových školení a realizaci stáží ve firmách a stáží pro mladé z Fondu dalšího vzdělávání.

iStock_000010392505MediumDivize ES Fondy zajišťuje klientům komplexní servis v každém kroku projektového řízení zahrnující dotační audit, přípravu projektové žádosti, monitoring a přípravu výběrových řízení včetně veškerých administrativních úkonů spojených s těmito jednotlivými činnostmi tak, aby byly beze zbytku naplněny veškeré podmínky poskytnutí dotace a přislíbené prostředky bez krácení a časových prodlev proplaceny v plné výši.

Kontaktujte nás pro nezávaznou schůzku a společně přijdeme na to, kde můžete žádat a kde ušetřit.