Dodávka softwaru pro VLS ČR

04.01.2017

Dne 3.1.2017 jsme uzavřeli smlouvu o dílo se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR, jejíž předmětem je dodávka informačního systému pro podporu nákupu. Smlouva byla uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení. Na základě této smlouvy dodá NWT komplexní SW podporu procesům nákupu, včetně certifikovaného profilu zadavatele a elektronického nástroje umožňujícího příjem elektronicky podané nabídky dodavatele v režimu zákona 134/2016 Sb. Systém bude integrován na stávající systémy a agendy objednatele. Součástí smlouvy je také poskytnutí kompletní technické podpory. Celková hodnota kontraktu činí 6,9 mil. Kč bez DPH, plánovaná doba realizace je 32 týdnů.

logo-vls