"NWT a.s. Vám pomůže s vyřízením dotací z Evropských fondů pro financováním Vašich projektů."

Projekty spolufinancované Evropským Sociálním Fondem a státním rozpočtem České Republiky. 

NWT aktivně vyhledává možnosti rozvoje a inovací ve všech oblastí působení společnosti. Se vstupem České republiky do Evropské unie vznikla úzká spolupráce mezi vedením NWT a organizacemi podporující rozvoj regionální a strukturální politiky v rámci rozvoje České republiky jako člena EU. Díky znalosti této problematiky společnost úspěšně realizovala řadu projektů, které ji umožnili získat náskok před konkurencí a zvýšit přidanou hodnotu pro své zákazníky.
 
Nyní Vám nabízíme aktivní spolupráci při vytváření Vašich projektů.
 
Využijte mimořádnou příležitost a získejte finance na obnovu a z efektivnění vnitřního chodu Vašeho podniku z prostředků z Fondu EU 2007-2013, programu ICT v Podnicích. Myslete do budoucna.

Zajistíme pro Vás

  • Dotační audit
  • Zpracování projektu s využitím znalostí s fungováním celého systému implementace z praxe
  • Předložení Žádosti o finanční podporu
  • Komplexní administrace

Zajímá vás problematika Evropských fondů? 

Chcete odbornou konzultaci Vašeho projektového záměru a výběr vhodného dotačního titulu.
Chcete využít dotačních titulů a chybí Vám potřebné zkušenosti a znalosti této problematiky.
Máte zájem financovat rozvoj svého podniku z prostředků Evropských fondů (nejen ICT).
Chcete odbornou pomoc s dopracováním a úpravou Vašich projektových žádostí (pokud jste projektovou žádost podávali a nebyla úspěšná, nebo pokud máte rozpracovaný projekt a potřebujete odbornou oponenturu, obraťte se na nás).
 
Kontaktujte ředitelku divize Evropské strukturální fondy Ing. Adélu Burdovou - adela.burdova@nwt.cz

Realizované interní projekty NWT a.s.


Název poskytovatele dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu: Poradenství - Výzva I
Název projektu: Poradenské služby v oblasti logistiky
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu: Eko-energie - Dotace - Výzva II
Název projektu: Energetická optimalizace budov společnosti NWT Computer s.r.o.
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu: ICT v podnicích - Výzva I
Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti firmy pomocí ICT
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu: Marketing – Výzva I.
Název projektu: Vstup na evropské trhy v oblasti IT služeb
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Název projektu: Stáže absolventů (Aktivní politika zaměstnanosti - posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání)
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu: Operační program Průmysl a podnikání
Název projektu: Podnikové školící středisko NWT Computer s.r.o.
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Název projektu: Program celoživotního vzdělávání v oblasti informačních technologií ve firmě NWT Computer s.r.o.
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Název projektu: Standard rozvoje lidských zdrojů NWT Computer s.r.o., Investors in People
 
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu: Operační program Průmysl a podnikání
Název projektu: Rekonstrukce budovy NWT Computer Zlín
 
 

 

Chcete se ve svém oboru zdokonalovat? Lákají vás nové informace? Pak přijďte navštívit semináře Windows User Group. IT odborníci i vývojáři pořádající akce zdarma po celé ČR včetně Zlína.  Více zde.


© 1992-2010 NWT a.s.